News

Casglu bwyd yn ystod y Nadolig / Collect food during the Christmas season

20th November 2023

Mae adnodd ar gael i bobl fyddai’n licio hel bwyd ar ein cyfer ni yn ystod y tymor yn arwain at y Nadolig. Mae “reverse advent calendar” y Trussell Trust yn cael ei ddefnyddio i feithrin ysbryd o roi yn y teulu gan hel eitemau sy ar angen yn y banc bwyd. Cliciwch yma i lawrlwytho copi dwyieithof o’r “reverse advent calendar” (PDF).

There’s a resource available to people who would like to collect food for us in the season leading up to Christmas. The Trussell Trust’s reverse advent calendar can be used to foster a spirit of giving in the family by collecting items that are needed in the foodbank. Click here to download a bilingual copy of the reverse advent calendar (PDF).

Back to News